Copyright

Alle rechten, aanspraken en belangen in en op de websites zijn eigendom van Vlisco Netherlands B.V. en/of daaraan gelieerde bedrijven. Ook de inhoud van en de applicaties op de websites (met inbegrip van de sociale netwerksites van Vlisco) zijn eigendom van Vlisco Netherlands B.V. en/of daaraan gelieerde bedrijven.

Het auteursrecht op alle materialen op de websites berust bij Vlisco Netherlands B.V. en/of daaraan gelieerde bedrijven, of bij een derde die toestemming aan Vlisco Netherlands B.V. en/of daaraan gelieerde bedrijven heeft gegeven voor het gebruik daarvan. Tevens zijn alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en domeinnamen die gebruikt worden op of in verband met de websites eigendom van Vlisco Netherlands B.V. en/of daaraan gelieerde bedrijven, of van een derde die toestemming aan Vlisco Netherlands B.V. en/of daaraan gelieerde bedrijven heeft gegeven voor het gebruik daarvan. Het wijzigen of gebruiken van materialen van de websites voor een doel dat niet uitdrukkelijk wordt toegestaan vormt een inbreuk op het auteursrecht en andere eigendomsrechten van Vlisco Netherlands B.V. en/of daaraan gelieerde bedrijven, hetgeen strafbaar is volgens de wet.

Niets van de websites mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vlisco Netherlands B.V. en/of daaraan gelieerde bedrijven op welke wijze dan ook worden gekopieerd, verveelvoudigd, heruitgegeven, geüpload, verstuurd, overgedragen of gedistribueerd, behalve om dit te bekijken. Onder dit verbod valt ook het framen van de inhoud van de websites en het zonder toestemming aanbrengen van koppelingen.

© 2012. Alle rechten voorbehouden.